Klubbinfo

Klubbinformation »

Träningsavgift: 100:- per förare och dag alternativt medlemskap med erlagd avgift. Träningsavgift betalas på plats till banvärden eller till någon styrelsemedlem.

Medtag jämna pengar, det är begränsat med växel.

Öppettider:

Tisdag 16.00-20.00

Torsdag 16.00-20.00

Lördag 9.00-14.00

Söndag 9.00-14.00

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan

Medlemsavgift:

Enskild medlem 1000 kr per år

Familj 1300 kr per år.

Inbetalas på bankgiro 239-5028.

Alt Swish 1233114303

Träningsavgift ingår i medlemsavgiften f.r.o.m 2010

Medlemmen är skyldig att delta vid banarbete och att ställa upp som banvärd.

Det finns några regler som måste följas här för att vi alla, både stora och små ska trivas.

Allmänt:

All körning utanför området är förbjudet. Sådan körning kommer att medföra direkt avstängning.

Körning i depå- och parkeringsområde är FÖRBJUDET.

Varmkörning av motorcykel ska ske på anvisad plats.

När det finns 50-85cc motorcyklar skall tavlan tillämpas så att timmen delas. När en 50cc motorcykel befinner sig på banan skall banvakter utposteras med gula flaggor vid hopp och kurvor i den mån det går.

Motorcykeln ska uppfylla Svemo’s krav på säkerhet och bullernivå.

Att man använder skydd avsedda för motocrosskörning, såsom hjälm, glasögon, armbågs- & knäskydd, cross-stövlar, handskar och rygg-,bröstskydd.

Målsman (om föraren är under 18 år) är alltid ansvarig för föraren och att reglerna följs.

Miljö:

I vår Miljöbod finns kärl för sopsortering.

Miljömatta måste användas att placera motorcykel’n på i depå och den skall vara godkänd av Svemo. Miljömatta finns att köpa av träningsvärd. Motorcykeln får ej lastas av annars.

Städa av din plats efter dig, så blir det en trevligare upplevelse för nästa förare.

Med hjälp av dessa regler kan vi utföra vår hobby på ett säkert och roligt sätt där vi alla får möjlighet att utöva vår motorsport.